امروز
بيست و نهم مرداد ماه 1397
ساعت:
برگزار کنندگان کنگره

مسئولین کنگره

کمیته علمی

کمیته اجرایی

حامیان

مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول، گروه انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی

تلفن تماس:  02142933144- 02142933142- 02142933141

ایمیل: 5thicmm@gmail.com

مسئولین کنگره

مسئولین کنگره

تاريخ: 15/5/1397
بازديد: 173
كد مطلب: 156

رئیس کنگره:

دکتر علی اکبری ساری

 

دبیر علمی کنگره:

دکتر سید جمال هاشمی

 

دبیران اجرایی کنگره:

دکتر روشنک داعی قزوینی

دکتر صادق خداویسی