امروز
بيست و نهم مرداد ماه 1397
ساعت:
برگزار کنندگان کنگره

مسئولین کنگره

کمیته علمی

کمیته اجرایی

حامیان

مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول، گروه انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی

تلفن تماس:  02142933144- 02142933142- 02142933141

ایمیل: 5thicmm@gmail.com

محورهای کنگره

محورهای کنگره

تاريخ: 15/5/1397
بازديد: 129
كد مطلب: 157

* اپیدمیولوژی بیماری های قارچی

* چالش های تشخیص در بیماری های قارچی

* چالش های درمانی و مقاومت های دارویی

* پیشگیری و کنترل عفونت های قارچی

* عفونت های قارچی بیمارستانی

* روش های تشخیصی نوین

* مایکوتوکسین ها