امروز
سي ام آبان ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

اعضاء کمیته علمی کنگره

اعضاء کمیته علمی کنگره

تاريخ: 4/6/1397
بازديد: 989
كد مطلب: 167
 • دکتر مسعود امامی
 • دکتر علی اکبری ساری
 • دکتر حمیدرضا ابطحی
 • دکتر شیرین افهمی
 • دکتر سید امین آیت الهی موسوی
 • دکتر حمید بدلی
 • دکترحیدر بخشی
 • دکتر پریسا بدیعی
 • دکتر کیوان پاک شیر
 • دکتر سید امیر حسین جوادی
 • دکتر مصطفی چادگانی پور
 • دکتر صادق خداویسی
 • دکتر علیرضا خسروی
 • دکتر روشنک داعی قزوینی
 • دکتر سید علی دهقان منشاوی
 • دکتر پروین دهقان
 • دکتر کامبیز دیبا
 • آقای محسن گرامی شعار
 • دکتر ساسان رضایی
 • دکتر شهلا محمدی رودباری
 • دکتر علی زارعی محمود آبادی
 • دکتر کامیار زمردیان
 • دکتر فریده زینی
 • دکتر انسیه زیبافر
 • دکتر طاهره شکوهی
 • دکتر عقیل شریف زاده
 • دکتر معصومه شمس قهفرخی
 • دکتر محمد رضا شیدفر
 • دکترمحمد رضا صالحی
 • دکتر پیام طبرسی
 • دکتر عبدالمجید فتی
 • دکتر پروین فلاحتی
 • دکتر مهربان فلاحتی
 • دکتر علی قجری
 • دکتر محمد قهری
 • دکتر رضا کچوئی
 • دکتر پریوش کردبچه
 • دکتر عبدالحسن کاظمی
 • دکتر علی رضایی مته کلایی
 • دکتر مهدی محبعلی
 • دکتر مسعود مردانی
 • دکتر مینو محرز
 • دکتر مجتبی محمدی اردهالی
 • دکتر پروین منصوری
 • دکتر سید حسین میرهندی
 • دکترامیر سید علی مهبد
 • دکتر مجمد جواد نجف زاده
 • دکتر آیت نصرالهی عمران
 • دکتر سیدجمال هاشمی
 • دکتر مجمد تقی هدایتی
 • دکتر محمد حسین یادگاری
 • دکترسید امیر یزدان پرست