كد: 174
تاريخ: 14/9/1397بازديد: 4674

چاپ خلاصه مقالات کنگره در مجله CMM

با هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیرخانه انجمن با سردبیر مجله Current Medical Mycology سرکار خانم دکتر شکوهی، مقالات پذیرفته شده در پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در شماره بعدی مجله به چاپ شد.

جهت مشاهده سایت مجله اینجارا کلیک کنید. 

 

Invited Speaker Abstracts
Oral Presentation Abstracts
Poster Presentation Abstracts
Authors Index