كد: 186
تاريخ: 18/12/1397بازديد: 2578

چهار شماره مجله CMM سال 2018 در اسکوپوس اندکس شد

با سلام و تقدیم احترام
با کمال مسرت به عرض تان می رسانم تمامی چهار شماره مجله 4 مربوط به 2018 که در اسکوپوس مورد بررسی قرار گرفته بود هم اکنون در اسکوپوس اندکس شد. کافیست که مقالات چاپ شده خود را در سال 2018  را در اسکوپوس (Scopus preview- author search ) چک کنید.
بر خود واجب می دانم از زحمات همه عزیزان در گروه که از هیچ کمی فروگذار نکردند به نوبه خود صمیمانه تشکر کنم .
ارادتمند همیشگی تان
شکوهی