كد: 187
تاريخ: 16/2/1398بازديد: 2703

نحوه ی دریافت کارتهای عضویت انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

با سلام و احترام
اعضای محترم انجمن لطفا برای دریافت کارتهای عضویت انجمن از روز سه شنبه، تاریخ 1398/02/17 به دبیرخانه انجمن به آدرس تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، طبقه دوم ، آزمایشگاه مولکولاربیولوژی قارچ ها مراجعه نمایید.
با تشکر
دبیرخانه انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران