كد: 191
تاريخ: 23/7/1398بازديد: 6266

خبرنامه انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

خبرنامه انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران به منظور اطلاع رسانی در خصوص تازه های این انجمن در بخش های اخبار انجمن، رویدادها، اخبار بین المللی مرتبط، اخبار آزمون ها، اخبار کنگره ها، سمینارهای مرتبط، اخبار دانشگاه های مختلف، معرفی پیشکسوتان و شخصیت های علمی رشته تدوین شده است و برای کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و صاحب نظران رشته های مختلف بویژه رشته قارچ شناسی پزشکی ارسال می گردد.

اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و صاحب نظران محترم می توانند اخبار، نظرات و پیشنهادات خود را جهت اعمال در خبرنامه به ایمیل  Ismm.secretariat@yahoo.com  ارسال فرمایند.

 

مدیر مسئول:

رییس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

 

 

دانلود خبر نامه