كد: 192
تاريخ: 8/10/1398بازديد: 5849

بازدید از شرکت سیناکلون

 

تعدادی از اعضای انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران از شرکت سینا کلون بعنوان شرکت دانش محور و دانش بنیان در تولید و تهیه محصولات بیولوژی مولکولی مانند آنزیم Tag DNA Polymeras ، آنزیم های محدود الاثر، کیت های کلونینگ، سنتز cDNA ، انواع مسترمیکس ها، سایر مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و ارائه خدمات تخصصی مرتبط نظیر سنتز پرایمر و پروب بازدید داشتند. و از قسمت های مختلف تولید، تجهیزات و فرآیند کار این شرکت بازدید بعمل آمد.

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، توافق گردید این شرکت تعدادی از محصولات خود را با تخفیف 10% به اعضای انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران پس از معرفی از طرف انجمن عرضه کند.

 

لطفا جهت مشاهده لیست محصولات همراه با تخفیف کلیک کنید.