كد: 53
تاريخ: 27/12/1391بازديد: 19809

مطالب آموزشی

در این قسمت سعی شده مطالب آموزشی در ارتباط با آموزش و ارتقا سطح زبان انگلیسی، نرم افزار های کامپیوتری و ... که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ضروری می باشد قرار داده شود. امید است با نظرات و انتقادات خود ما را در تکمیل آن یاری نمایید.

 

   آموزش و ارتقای زبان انگلیسی:

 

An easy way to learn grammar

 

Speak and Write English by Rossetastone software

 

vocabulary development and learning tips

 

ELT podcast

 

Sounds English

 

vocabulary development

 

آموزش کامپیوتر:

 

آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL

 

آموزش مجموعه آفیس (Word - Power point - Access)

 

SPSSمقدماتی