مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

اسامی اعضای انجمن سال 1397

 

لیست تایید ثبت نام اعضای انجمن در سال 1397

( این لیست با تایید ثبت نام های جدید بروز رسانی خواهد شد)

 

شماره عضویت نام نام خانوادگی
1208 حسن حجتی
1209 رقیه میرزاخانی
1210 سمیه رودگری بارفروش
1211 مرجان عباسی
1212 بهاره فلاح
1213 بهاره موسیوند
1214 پروانه افشار
1215 فاطمه مافی
1216 سپیده فیروزنیا
1217 لیلا پیوسته رودسری
1218 مریم اسفیدانی
1219 کوروش صالحی پور باورصاد
1220 رضا اصلانی
1221 روژین میرعزیزی
1222 مریم بخشی
1223 هستی نورایی
1224 زهرا خرد
1225 سارا عسگری
1226 رضا محمد صالحی
1227 سحر عطائی
1173 رباب بهمیاری
1228 اعظم مسلمی
1233 محمد یاراحمدی
1027 مه زاد ارمی
1034 مهتاب اشرفی خوزانی
1036 نسا باقی
1042 صنم نامی
1048 آذر سبکبار
1049 انسیه لطفعلی
1058 مژگان نوید
1069 زهرا جهانشیری
1075 شقایق خجسته
1077 سحر غضنفری
1085 فیروزه کرمانی
1096 شیرین فره یار
1103 علی رضا سلیمی خراشاد
1121 اعظم نادمی
1124 نیره  قدس
1127 رسول محمدی

1201

صبریه اسدی شاهی
1229 مینا بختیاری
1230 سحر شیخی فینی
1231 محمدرضا یونس پور
1232 سعیده رهسپار
1081 مهسا فلاحتی نژاد
1191 بهاره نجاتی
1043 سهام انصاری
1234 کیوان پاک شیر

 

عضويت در خبرنامه با موضوعات
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن همراه
ايميل