امروز
سي و يكم شهريور ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن

تماس با انجمن

آدرس دبیر خانه:  کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،

دانشکده پزشکی

صندوق پستی: ۱۶۶۵-۴۸۱۷۵

   تلفن تماس: 01133543087  

  ایمیل: ismm1390@gmail.com

نام و نام خانوادگي
ايميل
وب سايت/وبلاگ
توضيح كوتاه