امروز
چهارم تير ماه 1403
ساعت:

هيئت مديره

اعضاء هيات مديره انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران با راي گيري در بين اعضاء انجمن انتخاب شدند.
بر اين اساس اعضاء هيات مديره انجمن معرفي مي گردند:

 

 جناب آقای دکتر مسعود امامي (رئيس افتخاری انجمن)

نام و نام خانوادگی

تصویر

عنوان

مرتبه علمی

محل خدمت

Email

دکتر حمید بدلی

رئيس

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

badalii@yahoo.com

دکتر کامیار زمردیان

نایب رئیس

استاد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

zomorodian@sums.ac.ir

 

دکتر صادق خداویسی

دبیر

استادیار

دانشگاه علوم پزشکي تهران

sadegh_7392008@yahoo.com

دکتر کیوان پاکشیر

خزانه دار

دانشيار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

pakshirk@gmail.com

دکتر مجتبی نبیلی

مسئول کارگاه ها و سمینارها

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

M.nabili2010@gmail.com

دکتر طاهره شکوهی

مسئول مجلات و نشریات

استاد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

shokohi.tahereh@gmail.com

tshokohi@mazums.ac.ir

دکتر مجتبی دیده دار

مسئول ارتباطات انجمن با نهادهای ملی و جذب منابع مالی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اراک

didehdar_ m@yahoo.com

دکتر علی زارعی محمود آبادی

عضو (علی البدل)

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

zarei40@hotmail.com

دکتر محمد حسین افسریان

عضو (علی البدل)

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی فسا

afsariyan@gmail.com
دکتر آیت نصرالهی عمران بازرس دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن ayat51@yahoo.co.in

دکتر سعید مهدوی عمران

بازرس (علی البدل)

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل

mahdavios@yahoo.co.uk
 

 

صادق خداویسی

ايميل: :: تلفن:
کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین