امروز
بيست و نهم اسفند ماه 1396
ساعت:
مجله انجمن
آمار بازديد
آنلاين سايت: 1
بازديد امروز: ۹۲
بازديد اين ماه: ۶۵۷۴
بازديد كل: ۵۲۰۳۴۱

هيئت مديره

با توجه اينکه اساسنامه انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران در يکصد و بيستمين جلسه کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي در دي ماه 1389 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تصويب گرديد، در انتخابات هيات مديره در سومین کنگره قارچ شناسي پزشکي ايران در  سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکي ایران مورخه 25/02/1393، اعضاء هيات مديره انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران با راي گيري در بين اعضاء انجمن انتخاب شدند.
بر اين اساس اعضاء هيات مديره انجمن معرفي مي گردند:

 

 جناب آقای دکتر مسعود امامي (رئيس افتخاری انجمن)

نام و نام خانوادگی

تصویر

عنوان

مرتبه علمی

محل خدمت

Email

دکتر ساسان رضایی

رئيس

استاد

دانشگاه علوم پزشکي تهران

srezaie@sina.tums.ac.ir

دکتر محمد حسین یادگاری

نایب رئیس

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

yadegarm@modares.ac.ir

 

دکتر حمید بدلی

دبیر

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

badalii@yahoo.com

دکتر کیوان پاکشیر

خزانه دار

دانشيار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

pakshirk@gmail.com

دکتر کامیار زمردیان

مسئول کارگاه ها و سمینارها

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

zomorodian@sums.ac.ir

دکتر علی زارعی محمود آبادی

مسئول مجلات و نشریات

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

zarei40@hotmail.com

دکتر سید امیر یزدان پرست

مسئول ارتباطات انجمن با نهادهای ملی و جذب منابع مالی

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

sayazdan@yahoo.com

دکتر سید امین آیت الهی موسوی

عضو (علی البدل)

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

aminayatollahi@kmu.ac.ir

دکتر محمد تقی هدایتی

عضو (علی البدل)

استاد

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

hedayaty2001@yahoo.co.uk

دکتر سعید مهدوی عمران

بازرس 

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل

mahdavios@yahoo.co.uk