امروز
سي ام آبان ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

Antifungal Susceptibility testing Training Course

Antifungal Susceptibility testing Training Course

تاريخ: 8/4/1391
بازديد: 2575
كد مطلب: 31

     

نام و نام خانوادگي
وب سايت
ايميل