امروز
سي ام آبان ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

تصاویر اولین سمپوزیوم آسپرژیلوس و آسپرژیلوزیس از آزمایشگاه تا بالین

تصاویر اولین سمپوزیوم آسپرژیلوس و آسپرژیلوزیس از آزمایشگاه تا بالین

تاريخ: 18/8/1391
بازديد: 3929
كد مطلب: 39

     

نام و نام خانوادگي
وب سايت
ايميل