امروز
سي ام آبان ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

برگزاری جلسه اجرایی کنگره

برگزاری جلسه اجرایی کنگره

تاريخ: 14/6/1397
بازديد: 512
كد مطلب: 172

  جلسه اجرایی پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران با حضور دبیر کمیته علمی، دبیران اجرایی و سرپرست های تیم های اجرایی جهت هماهنگی و پیشبرد هرچه بهتر اهداف کنگره در روز چهارشنبه 1397/6/14 برگزار گردید.


نام و نام خانوادگي
وب سايت
ايميل