امروز
سي ام آبان ماه 1397
ساعت:
مجله انجمن
تماس با کنگره

آدرس دبیر خانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، طبقه اول،  بخش قارچ شناسی پزشکی

 02142933144- 02142933142- 02142933141

5thicmm@gmail.com

icmm5th

کنگره بين المللی خون؛ بيماريها و کاربردهای بالينی آن

کنگره بين المللی خون؛ بيماريها و کاربردهای بالينی آن

تاريخ: 27/11/1391
بازديد: 5649
كد مطلب: 48

 

کنگره بين المللی خون؛ بيماريها و کاربردهای بالينی آن

 

از تاریخ  21 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1394

 

در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می شود که امیدواریم این کنگره با همکاری و شرکت کلیه همکاران به نحو شایسته ای برگزار گردد. برای اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه نمایید.                             http://www.icbdca.yams.ac.ir       

http://www.icbdca.ir