امروز
پنجم بهمن ماه 1400
ساعت:
مجله انجمن
تماس با انجمن

آدرس دبیر خانه: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، طبقه دوم ، آزمایشگاه مولکولاربیولوژی قارچ ها

 02188008588

  ismm1390@gmail.com

مراسم روز استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

مراسم روز استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

تاريخ: 24/2/1391
بازديد: 3006
كد مطلب: 23

هرچه خوبي و صفاست
هر چه آيين وفاست
هرچه آسايش روح
هرچه آرامش دل
هرچه تقديربلند
هرچه ترفيع مقام
هرچه ازلطف خداست
همه از عمق وجود
همه تقديم تو باد

مراسم روز استاد در گروه انگل و قارچ شناسي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران با حضور گرم اساتيد و دانشجويان اين عزيزان برگزار شد

نام و نام خانوادگي
وب سايت
ايميل
کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
عضويت در خبرنامه با موضوعات
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن همراه
ايميل