امروز
هشتم اسفند ماه 1398
ساعت:
مجله انجمن
تماس با انجمن

آدرس دبیر خانه: تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، طبقه دوم ، آزمایشگاه مولکولاربیولوژی قارچ ها

 02188008588

  ismm1390@gmail.com

مجلات قارچ شناسي

مجلات قارچ شناسي

تاريخ: 9/4/1391
بازديد: 11686
كد مطلب: 32

ليست سايت هاي مجلات معتبر بين المللي مرت       بط ب  ا علم قارچ شناسي پزشکي

        ISSN

       Country

                   Title

      0181‐1584

        FRANCE

   CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE

      1567‐1356

            USA

     FEMS YEAST RESEARCH

      1878‐6146

       ENGLAND

            FUNGAL BIOLOGY

      1560‐2745

            USA

           FUNGAL DIVERSITY

      1087‐1845

            USA

            FUNGAL GENETICS

      1156‐5233

        FRANCE

  JOURNAL DE MYCOLOGIE M

      1369‐3786

        ENGLAND

        MEDICAL MYCOLOGY

      1617‐416X

        GERMANY

   MYCOLOGICAL PROGRESS

      0301‐486X

    NETHERLANDS

          MYCOPATHOLOGIA

      0940‐6360

            USA

              MYCORRHIZA

      1340‐3540

          JAPAN

              MYCOSCIENCE

      0933‐7407

            USA

                  MYCOSES

      0093‐4666

            USA

               MYCOTAXON

      0166‐0616

   NETHERLANDS

        STUDIES IN MYCOLOGY

      0082‐0598

         AUSTRIA

                  SYDOWIA

     1875‐0710

   NETHERLANDS

WORLD MYCOTOXIN JOURNAL

     0749‐503X

              USA

                       YEAST

       


نام و نام خانوادگي
وب سايت
ايميل
کارگاه آموزشی
عضويت در خبرنامه با موضوعات
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن همراه
ايميل